Ponad 10 tys. skarg, pytań i zgłoszeń wpłynęło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy stosowania RODO.
Trudno dziś chyba znaleźć Polaka, który przynajmniej ogólnie nie wiedziałby, czym jest RODO. Choć unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679 jest często łączone z absurdami, które tak naprawdę nie z niego wynikają, to przede wszystkim przyczyniło się do wzrostu świadomości Polaków na temat ochrony danych osobowych.
Istotą zaistniałych zmian jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony naszej prywatności w świecie nowych technologii, wzmocnienie praw obywateli, a szczególnie ochrony praw dzieci, i ustanowienie silnego organu stojącego na straży tych praw – mówi dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nowe przepisy wywołują oczywiście wiele pytań. Za pośrednictwem infolinii UODO we wspomnianych siedmiu miesiącach udzielono już ponad 13 tys. konsultacji. O wiele częściej niż wcześniej obywatele też składają skargi na naruszenia ochrony ich danych. W ciągu pierwszego półrocza stosowania RODO wpłynęło ich 3,7 tys., czyli znacznie więcej niż w całym 2017 r. Dotyczą przede wszystkim niespełnienia obowiązku informacyjnego, braku reakcji na żądanie usunięcia danych, wymuszenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych czy też zbierania informacji, które nie są niezbędne.
W tym roku, w poniedziałek 28 stycznia, będzie obchodzony 13. Dzień Ochrony Danych Osobowych (został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych). Trudno się dziwić, że tegoroczne obchody będą zdominowane przez RODO. Stąd też ich temat przewodni: „System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy”.
Dzień Ochrony Danych Osobowych ma na celu uświadomienie wszystkim obywatelom, jak istotna jest ochrona naszej prywatności i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie. To również okazja do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe oraz jak skutecznie je chronić, korzystając z osiągnięć nowoczesnych technologii – zauważa dr Edyta Bielak-Jomaa.
Głównym punktem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych będzie konferencja, jaka odbędzie się w poniedziałek w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Główne tematy to wdrożenie dyrektywy 2016/680 (tzw. dyrektywy policyjnej) w Polsce, problemy związane z telemarketingiem oraz realizacja praw użytkowników internetu. W całym kraju odbędą się również dodatkowe wydarzenia. Dla przykładu Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej pod patronatem prezes UODO zorganizuje 1 lutego V Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest to konferencja tematyczna połączona z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.
DGP objęło patronatem obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.