Wszystkie związki zawodowe pracowników w sądach powszechnych, administracyjnych i prokuraturze podpisały porozumienie. W jego ramach mają wspólnie zabiegać o podwyższenie wynagrodzeń.
– Dalsze utrzymywanie płac na obecnym poziomie może doprowadzić do eskalacji konfliktu w wymiarze sprawiedliwości i wzmóc zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego Polski i obywateli – czytamy w dokumencie organizacji, które reprezentują interesy 50 tys. urzędników.
– Likwidacja kominów płacowych na tych samych stanowiskach i zróżnicowania płac pomiędzy jednostkami to podstawowe postulaty naszych związków. Ale nie da się tego zrobić bez większego zastrzyku finansowego. Nie wystarczą do tego podwyżki na poziomie 200 zł na etat. My proponujemy 1 tys. zł. To już by pozwoliło likwidować dysproporcje – mówi Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Związki wzywają premiera, ministra sprawiedliwości i prezesa NSA do rozmów przy okrągłym stole.