Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co 5 lat. W 2019 roku zostaną przeprowadzone między 23 a 26 maja. Termin ten ustaliła Rada po wcześniejszych konsultacjach z Parlamentem Europejskim. W Polsce będzie to 26 maja.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w dniach wyznaczonych przez państwa członkowskie. We wszystkich krajach Wspólnoty wybory mają miejsce w jednym okresie wyborczym – rozpoczynającym się w czwartek rano i kończącym się w następującą po nim niedzielę.

Okres pierwszych wyborów Rada wyznaczyła w 1979 na czas od 9 do 12 marca, ustanawiając jednocześnie umowną datę tego wydarzenia. W 2019 roku odbędą się one jednak już 23- 26 maja, co stanowi efekt jednoznacznej decyzji Rady po wcześniejszych konsultacjach z posłami do europarlamentu. Rada ma bowiem prawo zaproponowania terminu alternatywnego.

Parlament poparł propozycję w głosowaniu plenarnym 492 głosami za, przy 14 przeciw i 24 wstrzymujących się.

W Polsce głosowanie odbędzie się w niedzielę – 26 maja. Wybory do PE zarządza prezydent RP, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym.