Zwracamy się, aby w obliczu sporu wokół wymiaru sprawiedliwości opanować emocje i nie spychać sądów i sędziów na ścieżkę wyniszczającego konfliktu - napisali w opublikowanym w poniedziałek stanowisku sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Stanowisko podpisane przez 14 z 19 sędziów Izby - w tym przez p.o. prezesa tej Izby sędziego Dariusza Czajkowskiego - zamieszczono na stronie internetowej SN. Jak powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, jest ono datowane na 15 listopada, ale do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf zostało przekazane w piątek.

"Z głębokim niepokojem odbieramy podważanie skuteczności powołania przez Prezydenta RP sędziów SN" - podkreślono w tym stanowisku. Jak dodano, oświadczenie takie wydano "w związku z próbami faktycznego odsunięcia niektórych nowo powołanych sędziów SN od orzekania, których przykładem jest zarządzenie z 5 listopada o zdjęciu z wokandy sesji sędziego SN w Izbie Karnej".

5 listopada prezes SN kierujący Izbą Karną Stanisław Zabłocki wydał zarządzenie, na mocy którego zdjęto z wokandy sprawy wyznaczone w listopadzie i grudniu do rozpoznania przez powołanego do tej Izby przed miesiącem Wojciecha Sycha. Na mocy decyzji prezesa Zabłockiego wstrzymano też wyznaczanie sędziego Sycha do składów orzekających w SN. "Zarządzenie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę dbałości o jednolitość praktyki sądowej oraz bezpieczeństwo procesowe stron" - zaznaczał prezes Zabłocki w zarządzeniu opublikowanym wtedy na stronie SN. Krajowa Rada Sądownictwa oceniła zarządzenie sędziego Zabłockiego "za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym".

Reklama

"Apelujemy do wszystkich kwestionujących skuteczność powołania sędziów, a więc podważających konstytucyjne prerogatywy Prezydenta RP, o umiar i rozwagę" - głosi stanowisko sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.