53 proc. badanych uważa, że Polska powinna uwzględniać zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa; przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych, a 16 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z sondażu CBOS.

CBOS zadał ankietowanym pytanie: "Unia Europejska ma zastrzeżenia dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. Czy Pana(i) zdaniem, Polska powinna uwzględniać zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa czy też nie?".

Na tak postawione pytanie 24 proc. odpowiedziała, że zdecydowanie tak, 29 proc., że raczej tak. Według 16 proc. badanych Polska "raczej nie powinna" uwzględniać zaleceń i postanowień, a według 15 proc., że "zdecydowanie nie powinna". 16 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W komentarzu do badania CBOS podkreślił, że stanowisko w tej kwestii różnicuje orientacja polityczna i światopoglądowa.

"O ile badani identyfikujący się z lewicą i politycznym centrum dość jednoznacznie popierają uwzględnienie zaleceń i postanowień organów unijnych (odpowiednio 82 proc. i 72 proc. z nich), o tyle wśród osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne dominuje sprzeciw wobec ustępstw (57 proc. wobec 35 proc.). Przeciwna wycofaniu się z części zmian w sądownictwie jest także ponad połowa osób najbardziej religijnych – kilka razy w tygodniu uczestniczących w praktykach religijnych (59 proc.)" - czytamy w komentarzu CBOS.

"Biorąc pod uwagę opinie elektoratów ugrupowań cieszących się obecnie największym poparciem społecznym można stwierdzić, że przeciwnicy ustępstw mają przewagę jedynie wśród potencjalnych wyborców PiS. Za uwzględnieniem zaleceń i postanowień organów unijnych w kwestii reformy sądownictwa jednoznacznie opowiadają się sympatycy PO i SLD. Ustępstwa popiera także większość zwolenników PSL i ruchu Kukiz'15" - dodano w komentarzu.

CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-15 listopada na liczącej 999 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.