Możliwa jest zgoda na przywrócenie sędziów SN do orzekania – mówi DGP Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta.
Jaki będzie wkład prezydenta do ustawy nowelizującej Sąd Najwyższy?
Po wydaniu postanowienia mamy jako strona polska termin do 19 listopada na udzielenie odpowiedzi. Przez to rozumiem też swego rodzaju wykonanie postanowienia TSUE. Analiza z naszej strony wykazała, że postanowienie trybunału nie jest samowykonalne. To znaczy, ono samo z siebie nie rodzi żadnych skutków prawnych w zakresie prawa krajowego i wszelkie wypowiedzi innego rodzaju nie polegają na prawdzie, są nieścisłe i nierzetelne.