Przedsiębiorcy żądają zgody na przetwarzanie danych osobowych nawet wtedy, gdy jest podstawa prawna wynikająca wprost z przepisów. Mogą mieć przez to kłopoty.
Klienci zawierający umowy z usługodawcami często proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędne do realizacji umowy. Dotyczy to nawet dużych firm, które nie mogą świadczyć usług bez przetwarzania danych, takich jak spółki telekomunikacyjne i operatorzy płatności internetowych. Jeśli stosowne okienko nie zostanie zaznaczone, umowa zwyczajnie nie zostanie zawarta.
– Jest to równie powszechne, co niebezpieczne. Firma mająca inną niż zgoda podstawę prawną do przetwarzania danych, która opiera to przetwarzanie na zgodzie, sama prosi się o kłopoty. Co zrobi, gdy klient cofnie tę zgodę, do czego ma przecież prawo w każdym momencie? – pyta dr Paweł Litwiński, adwokat w kancelarii Barta Litwiński.