W Naczelnym Sądzie Administracyjnym niektórzy z sędziów, których objęło postanowienie TSUE, wrócili do pracy i podjęli czynności służbowe - poinformował w poniedziałek PAP wydział informacji sądowej NSA.

"Konkretnej liczby sędziów, którzy podjęli czynności służbowe, nie podajemy, gdyż sytuacja jest dynamiczna, ta liczba prawdopodobnie się zmieni" - powiedziano PAP w wydziale informacji sądowej. Jak dodano część sędziów, których dotyczy postanowienie TSUE, "nie przebywa obecnie w Warszawie, czy nawet w Polsce".

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował w piątek o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku. Przepisy ustawy o SN w tym zakresie odnoszą się też do sędziów NSA. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Jak informował wcześniej NSA, 33 sędziów tego sądu - 19 orzekających w NSA oraz 14 orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych - w tym również prezes NSA Marek Zirk-Sadowski, złożyło oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska. Dwóch sędziów do oświadczeń nie dołączyło zaświadczenia lekarskiego. Kilku sędziów nie złożyło oświadczeń.

Kancelaria Prezydenta informowała 11 września, że prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez 21 sędziów NSA, w tym Zirk-Sadowskiego. "Prezydent RP pismem zawiadomił 14 sędziów NSA - trzech orzekających w NSA oraz 11 orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych - o przejściu z dniem 4 lipca 2018 r. w stan spoczynku" - informował zaś NSA.