Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarł DGP, wynika, że podczas dzisiejszej uroczystości, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim, nominacji na urząd sędziego Sądu Najwyższego nie otrzymał Bogusław Stępkowski.

Jak udało nam się ustalić miało to związek z tym, że nie do końca było jasne, czy kandydat skutecznie zrzekł się obywatelstwa innego kraju.

Zgodnie z ustawą o SN sędzia tego sądu może posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie.

Bogusław Stępkowski był jedyną osobą spośród rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Startował do izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych.

Prezydent powołał dziś 27 nowych sędziów SN, w tym jednego do izby karnej, siedmiu do izby cywilnej oraz 19 do izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych.