Co prawda żaden z sześciorga nowych sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE nie pochodzi z Polski, ale przedstawiciele państw członkowskich zdecydowali o przedłużeniu mandatu rzecznika generalnego TSUE Maciejowi Szpunarowi.
Polski prawnik, niegdyś podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pełnomocnik RP przed TSUE i EFTA, pełni tę funkcję od października 2013 r. Swoją drugą kadencję zakończy w październiku 2024 r. To jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie międzynarodowego prawa prywatnego i europejskiego. Był członkiem komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego oraz przewodniczącym polskiej delegacji w negocjacjach w sprawie Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.
Mandat na drugą kadencję otrzymał także inny rzecznik generalny – Yves Bot. Grono rzeczników generalnych TSUE uzupełnią Włoch Giovanni Pitruzzella, który zastąpi rodaka Paola Mengozziego, i Irlandczyk Gerard Hogan.