Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok w sprawie o zadośćuczynienie od Towarzystwa Chrystusowego za gwałty, których dopuścił się członek zgromadzenia. Kobieta, która jako 13-letnie dziecko była krzywdzona przez księdza, ma dostać milion złotych. Oprócz tego sąd przyznał jej 800 zł dożywotniej renty.
Sprawa ma precedensowy charakter nie tylko ze względu na wysokość zadośćuczynienia, ale również ze względu na fakt, że sąd nakazał jego wypłatę nie od sprawcy czynu zabronionego lecz jego zwierzchników.
Skorzystał z art. 430 kodeksu cywilnego, dotyczącego szkód wyrządzonych przez podwładnego. Zgodnie z tym przepisem kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.
Reklama
Wyrok jest prawomocny; ze względu na charakter sprawy sąd zrezygnował z przedstawienia ustnych motywów rozstrzygnięcia.