Zamiast trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie powstanie jeden centralny organ – Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego. Będzie podlegał bezpośrednio ministrowi gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
To główna zmiana zaproponowana w projekcie nowelizacji ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 514 ze zm.), którego pierwsze czytanie zaplanowano na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu.
Nowy organ byłby odpowiedzialny za koordynację kontroli armatorów i organizację rynku rybnego. Skąd potrzeba takich zmian? Jak przekonują rządzący, obecny podział obowiązków i kompetencji między trzema okręgowymi inspektorami nie zapewnia jednolitego sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim, a tym samym powoduje różne podejście do kontroli. Ma to więc poprawić planowana konsolidacja służb, a także wdrożenie standardowych i ujednoliconych zasad działania urzędników.
Siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego byłby Słupsk. Jak zapewniają rządzący, reorganizacja nie będzie oznaczała przetasowań kadrowych wśród pracowników. Innymi słowy, połączenie trzech urzędów ma się odbyć bez zwolnień.
Reklama
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do I czytania w Sejmie