Mam nadzieję na opamiętanie się sędziów. Jeśli sędziowie SN nie będą przestrzegali ustawy, może nastąpić reakcja najwyższych władz – zapowiada Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta RP. – Nie wykluczamy nowelizacji ustawy o SN - dodaje.
W środę odbyły się zgromadzenia Izby Karnej i Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na prezesów tych izb. Uznano jednak, że zgromadzenia były bezprzedmiotowe, gdyż stanowiska te są nadal obsadzone. W opinii członków zgromadzeń izbami kierują Stanisław Zabłocki i Józef Iwulski.
Bzdura. Rozmawiamy o systemie prawnym, tak? A przepisy prawa dotyczące wieku, w jakim sędziowie SN przechodzą w stan spoczynku, są jasne i czytelne. Sędzia przechodzi w stan spoczynku w wieku 65 lat. Tak więc sędzia Iwulski i sędzia Zabłocki przeszli w stan spoczynku. Jak ktoś umie czytać ustawę, to czyta ją w taki właśnie sposób. Sama konstytucja stanowi, że wiek przechodzenia sędziów w stan spoczynku określa ustawa. To, co robią sędziowie SN, to sędziokracja. Samodzielnie bowiem ustalają, według jakich kryteriów będą funkcjonować. Ustawa umożliwia także sędziom SN pozostanie w stanie czynnym po ukończeniu 65. roku życia. Wystarczy, że zwrócą się o to do prezydenta i przedstawią zaświadczenie o stanie zdrowia.