Do Krajowej Rady Sądownictwa do piątku wczesnym popołudniem wpłynęło 10 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego - poinformowało PAP Biuro KRS. Kandydatury zgłaszane są w związku z obwieszczeniem prezydenta Andrzeja Dudy opublikowanym 28 sierpnia.

Jak zastrzegło Biuro KRS kolejne ze zgłoszeń mogą napłynąć jeszcze drogą pocztową, więc ostateczna informacja o liczbie kandydatur będzie podana w przyszłym tygodniu.

Miesiąc temu - 28 sierpnia - w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o ogłoszeniu naboru na 11 wolnych stanowisk w Sądzie Najwyższym. Z obwieszczenia wynikało, że w Izbie Cywilnej SN do obsadzenia są cztery stanowiska, w Izbie Karnej trzy, a w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kolejne cztery. Zgodnie z ustawą o SN każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, może zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Ukazanie się obwieszczenia w Monitorze Polskim uruchamia procedurę naboru sędziów do SN. Zgodnie z nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, w "okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy prezydent obwieszcza w Monitorze Polskim liczbę wolnych stanowisk, przewidzianych do objęcia bez zasięgnięcia opinii I prezesa Sądu Najwyższego".

Zgłoszenia kandydatur trafiają do KRS, która je rozpatruje i przedstawia prezydentowi rekomendacje.

Zgodnie z ustawą kandydat na sędziego SN musi m.in. posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, mieć powyżej 40 lat, wyróżniać się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, posiadać co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej lub przez co najmniej dziesięć lat wykonywać w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało poprzednie obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia były 44 stanowiska sędziowskie. Ostatecznie KRS rozpatrywał ponad 180 kandydatur zgłoszonych na te stanowiska.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej. Rada wyłoniła: 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

Na początku września przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. W miniony czwartek prezydent powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. "Wszystkie uchwały z rekomendacjami kandydatów na sędziów SN będą gotowe do przedstawienia prezydentowi Dudzie na początku października" - mówił w zeszłym tygodniu PAP sędzia Mazur.

We wtorek i w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wnioski złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS.

"Musimy podporządkować się postanowieniu NSA o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej" - mówił PAP w środę po ogłoszeniu pierwszych decyzji NSA sędzia Mazur.

Sędzia NSA Sylwester Marciniak pytany przez dziennikarzy w środę, czy udzielone zabezpieczenie uniemożliwia mianowanie wskazanej w uchwale osoby na sędziego SN, powiedział, że z przepisów ustawy o KRS wynika, że ci kandydaci, których odwołania zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść, będą "podlegali rozpoznaniu przy kolejnych wolnych etatach sędziowskich i obwieszczeniach o wolnych stanowiskach sędziowskich". "Należy zauważyć, że już kolejne obwieszczenia zostały dokonane i na dniach mija termin, jeśli chodzi o kolejnych kandydatów, ale to są pytania do KRS i Kancelarii Prezydenta" - dodawał.

Jak przekazywał PAP w środę rzecznik Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski, uchwały KRS ws. powołania na stanowisko sędziów SN w Izbach: Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych trafiły już do Kancelarii Prezydenta.