Policzyliśmy, ilu sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE przekroczyło wiek, po którym – zgodnie z rozwiązaniami forsowanymi przez PiS – nie mogliby orzekać.
Lada dzień unijny trybunał w Luksemburgu otrzyma wniosek KE dotyczący Polski. Ustawa o Sądzie Najwyższym już od dawna znajduje się na celowniku Brukseli. Komisja zgłaszała dotychczas zastrzeżenia co do zapisów obniżających wiek emerytalny sędziów z 70 do 65 lat, które jej zdaniem naruszają zasadę nieusuwalności sędziów. Ponieważ argumenty polskiego rządu nie przekonały KE, postanowiła zaskarżyć ustawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Co więcej, Komisja prosi trybunał, aby zajął się sprawą jak najszybciej, a także żeby zamroził działanie ustawy. Do orzekania mogliby wtedy wrócić sędziowie odesłani w stan spoczynku przez Prawo i Sprawiedliwość.