Badanie analizatorem wydechu będzie mogło być wykonane nie przed upływem 15 minut od zakończenia spożywania alkoholu przez osobę badaną, a badanie krwi na podstawie co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych.
Do konsultacji trafiło właśnie rozporządzenie ministra zdrowia i ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie. Projekt określa warunki i sposób przeprowadzania takich badań, a także zasady ich dokumentowania oraz weryfikacji. Jego wydanie ma związek ze zmianą upoważnienia ustawowego.
W myśl projektu zawartość alkoholu w organizmie można ustalić na podstawie badania wydychanego powietrza lub krwi. Określa on m.in., w jakich sytuacjach przeprowadza się to drugie. Opisano w nim także sposób postępowania z próbkami oraz wyliczono, jakiego rodzaju dane odnotowuje się w protokołach (np. wiek, płeć, wzrost i masę ciała).
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji