Produktom pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu, bez ogłuszania, może być przyznane europejskie oznakowanie "rolnictwo ekologiczne" - stwierdził w środę rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Nils Wahl.

Opinia rzecznika generalnego jest wstępem do wyroku wydawanego przez ten trybunał z Luksemburga. Sędziowie zwykle wydają podobny wyrok, jak ta opinia, chociaż nie jest to obowiązkiem ani regułą.

W 2012 r. francuskie stowarzyszenie Akcja Pomocy Zwierzętom Rzeźnym (OABA) złożyło do ówczesnego ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej wniosek o zakaz używania oznaczenia "rolnictwo ekologiczne" w reklamach i na opakowaniach steków z wołowiny mających certyfikat "halal", pochodzących ze zwierząt ubitych bez uprzedniego ogłuszenia.

Sprawa trafiła do francuskiego sądu, który jednak nie uwzględnił skargi wniesionej przez OABA. Rozpoznający apelację sąd w Wersalu zwrócił się do trybunału z pytaniem, czy unijne przepisy, w szczególności z rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej oraz rozporządzenia w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, zezwalają na przyznanie europejskiego oznakowania "rolnictwo ekologiczne" taki produktom.

Rzecznik generalny TSUE stwierdził w czwartek, że takie produkty mogą być oznaczane jako "rolnictwo ekologiczne". Jego zdaniem kwestię należało rozpatrzyć "w świetle wymogu poszanowania wysokich standardów dobrostanu zwierząt i norm dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej i uboju zwierząt". Wskazał, że unijne przepisy dotyczące produkcji ekologicznej niewiele mówią o uboju zwierząt i nie zakazują uboju bez ogłuszania. Wymagają jedynie, by wszelkiego rodzaju cierpienie zwierząt w trakcie uboju było ograniczone do minimum.

Rzecznik generalny trybunału stwierdził ponadto, że uznanie, iż ubój rytualny jest nie do pogodzenia z oznakowaniem "rolnictwo ekologiczne", blokowałoby konsumentom produktów koszernych i halal dostęp do gwarancji, które daje w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności oznakowanie "rolnictwo ekologiczne".