DGP dotarł do postanowienia prezydenta o powołaniu na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej 10 osób.

Z dokumentu wynika, że w SN już niedługo orzekać będą:
- prok. Małgorzata Bednarek,
- dr hab. Jan Majchrowski,
- sędzia Piotr Niedzielak,
- radca prawny Tomasz Przesławski,
- prok. Adam Roch,
- radca prawny Adam Tomczyński,
- prok. Ryszard Witkowski,
- prok. Jacek Wygoda,
- sędzia Konrad Wytrykowski,
- prok. Paweł Zubert.

Prezydent powoła dziś więc o dwie osoby mniej niż mu to rekomendowała Krajowa Rada
Sądownictwa. I tak, mimo wskazań KRS, w SN nie zasiądą:
- prok. Jarosław Duś,
- radca prawna Małgorzata Ułaszonek-Kubacka (wycofała się z konkursu).