Rząd zatwierdził projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) wprowadzający sankcje karne za fałszowanie wskazań samochodowych liczników.
Zgodnie w proponowanymi przepisami na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności naraża się zarówno mechanik, jak i osoba zlecająca taką ingerencję. Co więcej, projektowane regulacje przewidują także nowe obowiązki dla właścicieli pojazdów.
Przykładowo, trzeba będzie zgłaszać w stacji kontroli każdą wymianę drogomierza (np. z powodu awarii). Osoba, która nie dopełni obowiązku w ciągu 10 dni roboczych, zostanie ukarana grzywną do 3 tys. zł. Zresztą wymiana drogomierza będzie co do zasady zakazana i możliwa tylko, gdy jest on niesprawny. Projekt przewiduje też, że policja i inne służby będą mogły sprawdzać stan licznika również w autach sprowadzanych do kraju na lawetach. Dane trafią do Centralnej Ewidencji Pojazdów, co pozwoli wyłapywać manipulacje.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów