W Sądzie Najwyższym właśnie trwa rozprawa w składzie siedmiu sędziów, w której biorą udział dwaj sędziowie, którzy zdaniem Kancelarii Prezydenta z datą wczorajszą przeszli w stan spoczynku.

W Sądzie Najwyższym właśnie trwa rozprawa w składzie siedmiu sędziów, w której biorą udział dwaj sędziowie, którzy zdaniem Kancelarii Prezydenta z datą wczorajszą przeszli w stan spoczynku.

Są to: Jacek Gudowski oraz Wojciech Katner. Skład orzekający doszedł bowiem do wniosku, że jest związany postanowieniem zabezpieczającym, jakie wydał SN w związku z pytaniem prejudycjalnym skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Innymi słowy – dopóki TSUE się nie wypowie na temat przepisów obniżających im wiek, w jakim przechodzą w stan spoczynku, dopóty sędziowie będą stać na stanowisku, że nie można ich odesłać z czynnej służby.