Zgody prezydenta dotyczą tylko tych sędziów, co do których pozytywną opinię wcześniej wydała Krajowa Rada Sądownictwa. Są to więc te osoby, które powołały się na przepisy kontrowersyjnej ustawy o SN i przedłożyły wymagane zaświadczenia lekarskie.

Tymczasem SN zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kolejnym pytaniem prejudycjalnym. Na razie nie jest znana jego treść, jednak można mieć przypuszczenia, że tak jak poprzednie, ono również dotyczy przepisów ustawy o SN.