Do Sądu Najwyższego trafiły postanowienia prezydenta, w których wyraża on zgodę na dalsze pełnienie funkcji przez pięciu sędziów SN, którzy ukończyli 65 rok życia. Nie ma wśród nich ani Józefa Iwulskiego, prezesa Izby Pracy, ani Stanisława Zabłockiego, prezesa izby karnej.

Zgody prezydenta dotyczą tylko tych sędziów, co do których pozytywną opinię wcześniej wydała Krajowa Rada Sądownictwa. Są to więc te osoby, które powołały się na przepisy kontrowersyjnej ustawy o SN i przedłożyły wymagane zaświadczenia lekarskie.

Tymczasem SN zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kolejnym pytaniem prejudycjalnym. Na razie nie jest znana jego treść, jednak można mieć przypuszczenia, że tak jak poprzednie, ono również dotyczy przepisów ustawy o SN.