Sędziowie muszą składać oświadczenia majątkowe raz w roku – do 31 marca. Z obowiązku tego prof. Gersdorf wywiązała się 26 marca br. Dlatego też przekazanie kolejnego oświadczenia zostało odebrane przez część mediów oraz kancelarię głowy państwa jako dowód na to, że I prezes SN zaakceptowała przeniesienie w stan spoczynku (sędziowie odchodzący z czynnej służby mają obowiązek taki dokument złożyć). 

Sama zainteresowana zaprzecza, twierdząc, że zrobiła to jedynie z ostrożności, aby „nikomu nie przyszło na myśl” wszczynać przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne.