Wszystko wskazuje na to, że w ogłoszonym przez prezydenta Andrzeja Dudę naborze na 11 wolnych stanowisk w Sądzie Najwyższym jest też miejsce I prezes SN Małgorzaty Gersdorf - powiedział w TVN24 rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.

We wtorek w Monitorze Polskim ukazały się dwa obwieszczenia prezydenta Andrzeja Dudy o ogłoszeniu naboru na jedenaście wolnych stanowisk w Sądzie Najwyższym i osiem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Z obwieszczenia wynika, że w Izbie Cywilnej SN do obsadzenia są cztery stanowiska, w Izbie Karnej trzy, a w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kolejne cztery. W izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego są cztery wakaty w Izbie Finansowej, trzy w Izbie Gospodarczej i jedno w Izbie Ogólnoadministracyjnej.

Rzecznik SN pytany w TVN24, czy wtorkowe obwieszczenie o naborze do SN dotyczy także stanowiska sędziowskiego zajmowanego przez Małgorzatę Gersdorf odpowiedział, że "wszystko na to wskazuje". "Z naszych wyliczeń wynika, że jest ono ujęte w liczbie etatów, które dotyczą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, aczkolwiek źródłem pewnym, co do tego, kto i jak liczył te stanowiska jest Kancelaria Prezydenta" - podkreślił Laskowski.

"Nam wydaje się na podstawie analizy wolnych, zwolnionych, zajętych stanowisk, że jest ujęte miejsce pani profesor i ogłoszone wśród tych 11 etatów" - dodał rzecznik SN. W jego ocenie Kancelaria Prezydenta konsekwentnie uważa, że Gersdorf nie jest już I prezes SN i przeszła w stan spoczynku, a w związku z tym jest wolne stanowisko.

Dopytywany, czy w razie obsadzenia stanowiska nowego I prezesa SN będziemy mieli do czynienia z dwuwładzą w SN odpowiedział, że "faktycznej dwuwładzy nie będzie". "Nie będzie dwóch osób, które kierują pracą SN" - zaznaczył.

Laskowski pytany, czy w związku z tym Gersdorf ustąpi, odpowiedział: "ja tak sądzę, ale być może się mylę". "Z mocy prawa pani prezes (Gersdorf) pozostanie tym I prezesem, dla wielu z nas będzie tym I prezesem, będzie pytanie, jak traktować osobę, która będzie wybrana czy będzie sprawowała kierownictwo w SN na mocy prezydenta" - mówił rzecznik SN.

Ukazanie się obu obwieszczeń w Monitorze Polskim uruchamia procedurę naboru sędziów do SN, a także do NSA. Zgodnie z nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, w "okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy prezydent obwieszcza w Monitorze Polskim liczbę wolnych stanowisk, przewidzianych do objęcia bez zasięgnięcia opinii I prezesa Sądu Najwyższego".

Zgłoszenia kandydatur trafiają do Krajowej Rady Sądownictwa, która je rozpatruje i przedstawia prezydentowi rekomendacje.

Obecnie w toku jest procedura dotycząca naboru 44 sędziów SN. Rozpoczęła się po opublikowaniu w końcu czerwca w Monitorze Polskim obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN. Trwająca procedura dotyczy 7 wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN; jednego w Izbie Karnej; 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych; 16 w Izbie Dyscyplinarnej.

W ubiegły czwartek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do Izby Dyscyplinarnej 12 osób. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. W piątek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu kandydata na wakat w Izbie Karnej, z kolei we wtorek KRS rekomendowała 7 osób do Izby Cywilnej i ma jeszcze przedstawić rekomendacje do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym od 4 lipca przestali - według ustawy - pełnić swoje funkcje.

Sędziowie, którzy ukończyli 65 lat mogą dalej orzekać, jeśli złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. Małgorzata Gersdorf, która ukończyła 65. rok życia, nie złożyła takiego oświadczenia. Gersdorf - wybrana na I prezesa SN w 2014 r. - podkreślała wielokrotnie, że kadencja I prezesa SN zgodnie z konstytucją trwa 6 lat.

Jeszcze w końcu czerwca Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w przyjętej jednogłośnie uchwale podkreśliło, że sędzia Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP I prezesem Sądu Najwyższego do dnia 30 kwietnia 2020 r.