Wiceprezes TK Mariusz Muszyński nie ma prawa orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Orzeczenie WSA ma związek ze sprawą z czerwca br. Wówczas, jak podaje „Rzeczpospolita”, ten sam organ zajmował się skargą jednej ze spółek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem.

Spółka powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2017 roku, w którym stwierdzono, że prowadzenie kontroli można zaskarżyć do sądu administracyjnego. W składzie orzekającym, który wydał powyższe orzeczenie był wiceprezes Muszyński. (sygn. akt: SK 37/15).

Na wniosek spółki, WSA wznowił postępowanie. Jak informuje „Rzeczpospolita”, WSA dokonując analizy wcześniejszych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15, jak też ogłoszonych 5 czerwca 2018 r. wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15 oraz z dnia 11 sierpnia 2016 r. sygn. akt K 39/16 uznał, iż w świetle wskazanych wyroków TK Mariusz Muszyński jest osobą nieuprawnioną do orzekania w składzie Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej: rp.pl