Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na zwyczajnym posiedzeniu podjęła uchwałę o odwołaniu ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie adw. Sławomira Zdunka.

"Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odwołanie adw. Sławomira Zdunka ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie jest uzasadnione z tego powodu, iż, zgłaszając swoją kandydaturę do SN, legitymizuje szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie, zmierzających do ograniczenia niezależności sądownictwa i tym samym osłabienia sytemu ochrony praw i wolności w Polsce. ORA w Warszawie konsekwentnie stoi na stanowisku, że decyzji o kandydowaniu do SN, choć nie stanowi deliktu dyscyplinarnego, nie da się pogodzić z wieloma jednoznacznymi stanowiskami organów Izby Adwokackiej w Warszawie i Adwokatury, krytykujących jako niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie" - czytamy w komunikacie ORA w Warszawie.

Jak podkreśla Rada każdy adwokat ma prawo do swojego zdania i opinii. "Jeżeli natomiast reprezentuje organy samorządu adwokackiego, a szczególnie zajmuje stanowisko wiążące się z oceną innych adwokatów i ich działalności, a tak jest w przypadku mec. Sławomira Zdunka, musi posiadać szczególną legitymację samorządu i wymagany autorytet" - czytamy.

Zdaniem ORA w Warszawie brak decyzji o odwołaniu adw. Sławomira Zdunka oznaczałby, że organy samorządu adwokackiego obojętnie przechodzą wobec legitymizowania przez swoich członków niekonstytucyjnych i krzywdzących obywateli zmian w sądownictwie.

"Motywy podjętej decyzji mają charakter zasadniczy i pryncypialny, bo sprawa jest najwyższej wagi. Chodzi o obronę fundamentów trójpodziału władzy i państwa prawa. Inne reakcje w tej sytuacji byłyby nieadekwatne" - podsumowuje w komunikacie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.