Spodziewaliśmy się takiego oświadczenia Kancelarii Prezydenta; uważamy, że postąpiliśmy zgodnie z prawem; wskazano szczegółowo przepisy prawne na podstawie których zapadła decyzja czwartkowa decyzja Sądu Najwyższego - podkreślił w czwartek rzecznik SN Michał Laskowski.

Sąd Najwyższy zwrócił się w czwartek do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

SN postanowił też zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Kancelaria Prezydenta oświadczyła, że działanie SN polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec prezydenta, ani jakiegokolwiek innego organu.

Sędzia Laskowski pytany w TVN24 o oświadczenie Kancelarii Prezydenta odpowiedział, że SN spodziewał się takiego oświadczenia. "Trudno się dziwić, że ono zostało opublikowane" - powiedział rzecznik SN.

"Uważamy, że postąpiliśmy zgodnie z prawem, wskazano bardzo szczegółowo przepisy prawne na podstawie których takie orzeczenie zapadło" - dodał Laskowski.