Od dziś zmieniają się zasady udzielania dopłat z budżetu państwa do kredytów na termomodernizację oraz remonty budynków. Inwestorzy będą mogli skorzystać nie tylko z dotychczasowej premii termomodernizacyjnej, ale także z zupełnie nowej premii remontowej. Ponadto właściciele starych kamienic, w których był przynajmniej jeden lokal kwaterunkowy, będą mogli otrzymać premię kompensacyjną przy remoncie. Takie formy pomocy wprowadza nowa ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223, poz. 1459), która dziś wchodzi w życie. Zastąpi ona dotychczasową ustawę z 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).

Kredyt na remont lub termomodernizację trzeba będzie zaciągnąć w jednym z komercyjnych banków, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie premii będzie trzeba złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem banku kredytującego inwestycję. Premie na spłatę części zaciągniętego kredytu będzie przyznawał BGK ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premia na ocieplenie

Tak jak obecnie o premię termomodernizacyjną będą mogli ubiegać się wszyscy inwestorzy bez względu na ich status prawny, a więc spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, osoby prywatne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz gminy czy powiaty.

Podstawowym warunkiem uzyskania premii będzie osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej.

- O premię termomodernizacyjną można ubiegać się w przypadku realizacji przedsięwzięć, których celem jest zmniejszenie zużycia ciepła w już istniejących budynkach mieszkalnych oraz budynkach służących do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Może to być np.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego. Koniecznym warunkiem jest uzyskanie określonych oszczędności energii - w zależności od rodzaju modernizacji - wyjaśnia Ewa Balicka-Sawiak, rzecznik prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Kwota przyznawanej premii termomodernizacyjnej stanowić będzie 20 proc. wykorzystanego kredytu (dotychczas 25 proc.), ale nie więcej niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego - dodaje.

Podkreśla, że jednocześnie zniesione zostaną dotychczasowe ograniczenia dotyczące dopuszczalnej kwoty kredytu - dotychczas kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie mógł przekroczyć 80 proc. kosztów przedsięwzięcia.

- Nowe przepisy przewidują, że inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne, będą mogli uzyskać kredyt w wysokości odpowiadającej całkowitym kosztom przedsięwzięcia - dodaje Ewa Balicka-Sawiak.

Przyznanie premii będzie następowało przed realizacją termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego.