Zawarcie umowy o dotacje ze środków programów operacyjnych to tylko pierwszy poważny krok do otrzymania dofinansowania ze środków UE. Ważną sprawą jest rozliczenie się z zobowiązań, jakie wynikają z zawartej umowy, wniosku i opisu projektu, przyjętego do dofinansowania.

Co prawda, jeszcze nie są znane przypadki cofnięcia dotacji w ramach programów operacyjnych 2007-2013, bo jest jeszcze na to za wcześnie, ale w okresie aplikacji o pomoc unijną w latach 2004-2006 takie przypadki się zdarzały. W przeważającej mierze wynikały one z błędów i uchybień w przeprowadzaniu procedur przetargowych. Niekiedy zdarzały się przypadki, że podczas kontroli niektórych kosztów nie można było zaliczyć jako kwalifikowane. Wielkość niewypłaconych dotacji nie była zbyt duża, ale trzeba wziąć pod uwagę, że i budżety programów unijnych w latach ubiegłych były o wiele mniejsze niż obecnie. Groźba niewypłacenia przyznanej dotacji istnieje, jeżeli beneficjent popełni znaczące błędy, których nie da się poprawić. Odmowa wypłaty dofinansowania to środek ostateczny.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej