Użytkownik wieczysty, który otrzymał nieruchomość gruntową w użytkowanie wieczyste, musiał uiścić pierwszą opłatę, a następnie co roku w terminie do 31 marca musi wnosić opłaty roczne. Ich wysokość ustalona została w umowie. Opłaty należy wnieść nie czekając na wezwanie do zapłaty. Opłaty rocznej nie płaci tylko za rok, w którym zostało ustanowione użytkowanie wieczyste i pobrana pierwsza opłata.

Wysokość opłat

Pierwsza opłata wynosi od 15 proc. do 25 proc. ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość procentowa opłat rocznych zależy od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi od 0,3 do 3 proc. ceny nieruchomości.

Zdarza się, że nieruchomość zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel. Wtedy użytkownik wnosi opłatę ustaloną dla tego celu, który w umowie o użytkowanie wieczyste został ustalony jako podstawowy. Już po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste może nastąpić również trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości. Gdyby spowodowała zmianę celu, na jaki nieruchomość została wydana, to wówczas stawka procentowa opłaty rocznej zostaje zmieniona stosownie do tego celu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej