Lokatorzy zajmujący mieszkania na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale są szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem stosunku prawnego (najmu). Jednak w pewnych przypadkach właściciel może im wypowiedzieć najem i nawet nie musi dostarczać im lokalu zamiennego.

W swoim mieszkaniu

Jeżeli właściciel chce zamieszkać w swoim mieszkaniu, to wówczas ma prawo wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, który je zajmuje. Ma prawo dokonać wypowiedzenia nawet wówczas, gdy tylko sam bez innych krewnych zamieszka w opróżnionym lokalu, ponieważ w tym przypadku nie ma żadnych limitów co do liczby mkw. mieszkania przypadających na osobę.

Wypowiedzieć stosunek prawny może zarówno właściciel, który sam mieszka w wynajętym mieszkaniu, jak i ten, który jest właścicielem kilku mieszkań, nawet większych od zajmowanego przez lokatora. Nie ma również żadnego znaczenia, co właściciel zrobi z zajmowanym do tej pory mieszkaniem: sprzeda je, zatrzyma, podaruje, wynajmie czy odda w bezpłatne użytkowanie.

Długość okresu wypowiedzenia lokatorowi stosunku prawnego zależy od tego, czy właściciel dostarczy lokatorowi lokal zamienny.

Pełna treść artykułu w e-wydaniu GP