Sędziowie nie tylko mają szybciej odchodzić z zawodu, ale i zaczynać kształcenie. Nowe przepisy wykluczają ze startu na aplikację osoby, które ukończyły 35 lat.
Nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, którą po burzliwych obradach przyjął w piątek Sejm, przewiduje też zmiany w przepisach regulujących dochodzenie do zawodu sędziego i prokuratora. W ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 624 ze zm.) wprowadzany jest maksymalny wiek, w jakim można rozpocząć aplikację – w przypadku sędziowskiej i prokuratorskiej będzie to 35 lat. Natomiast nowo tworzoną aplikację uzupełniającą (z której mogą skorzystać osoby zatrudnione na stanowisku referendarz sądowy, a także asystenci sędziów oraz prokuratorzy) będzie mogła rozpocząć osoba, która w dniu przeprowadzania konkursu nie ukończyła 40. roku życia.

Dyskryminacja ze względu na wiek…