Nie wiem, czy nowa KRS nie uchwali własnego kodeksu etyki sędziego i nie przedefiniuje takich pojęć jak np. „nieskazitelny charakter” - mówi w wywiadzie dla DGP Józef Iwulski, sędzia pełniący funkcję I prezesa SN.

Na czwartkowym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa pięciu sędziów SN biorących udział w procedurze przedłużania im okresu orzekania uzyskało pozytywną opinię z dwunastu ocenionych. Pan został oceniony negatywnie...

Nie zostałem negatywnie oceniony, tylko wydano negatywną opinię o moim oświadczeniu. Pamiętam, że jeden z członków Rady mówił nawet, że merytorycznie jestem nie najgorszy.