Krajowa Rada Sądownictwa na zakończonym w piątek posiedzeniu nie zaopiniowała wniosków sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy wyrazili wolę dalszego orzekania - przekazali w piątek PAP członkowie KRS. Wnioski takie złożyło 33 sędziów NSA.

W piątek zakończyło się trwające od wtorku posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Podczas tego posiedzenia - w czwartek - Rada zaopiniowała 12 oświadczeń sędziów Sądu Najwyższego, którzy mimo ukończenia 65. roku życia wyrazili wolę dalszego orzekania.

Jak natomiast przekazała w piątek PAP członkini KRS sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz, podczas zakończonego w piątek posiedzenia, Rada nie zaopiniowała wniosków sędziów NSA o woli dalszego orzekania.

Sędzia Kołodziej-Michałowicz pytana, kiedy KRS zajmie się opiniowaniem oświadczeń sędziów NSA, wskazała, że nie wyznaczono jeszcze porządku najbliższego posiedzenia Rady. "W przyszłym tygodniu zbierze się Prezydium KRS, które ustali porządek posiedzenia Rady" - dodała sędzia.

Rzecznik prasowy KRS sędzia Maciej Mitera powiedział zaś w piątek PAP, że kwestia opiniowania sędziów NSA "nie stanęła na dzisiejszym posiedzeniu" Rady. "Nie wszystkie punkty przewidziane wstępnie na posiedzenie w tym tygodniu zostały zrealizowane" - zaznaczył. Jak dodał, kolejne najbliższe posiedzenie KRS przewidziane jest w tygodniu od 23 lipca.

W ubiegłym tygodniu NSA informował, że 33 sędziów tego sądu, którzy ukończyli 65 lat - w tym prezes NSA Marek Zirk-Sadowski - złożyło oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska. "Dwóch sędziów do oświadczeń nie dołączyło zaświadczenia lekarskiego" - informował NSA. Ośmiu sędziów NSA, którzy ukończyli 65 lat, nie złożyło oświadczeń.

Jak przypomniano w komunikacie, NSA zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych "w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do NSA oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego".

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym sędziowie ci od środy według ustawy przestali pełnić swe funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

W SN oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło dziewięciu sędziów. Natomiast w siedmiu kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP, nie dołączyli także zaświadczeń o stanie zdrowia. Cztery z oświadczeń złożono po terminie i nie były opiniowane. Z kolei 11 sędziów SN - w tym I prezes Małgorzata Gersdorf - nie złożyło takich oświadczeń.

W czwartek Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała 5 sędziów Sądu Najwyższego, którzy mimo ukończenia 65. roku życia wyrazili wolę dalszego orzekania; 7 sędziów, w tym prezes Józef Iwulski kierujący obecnie pracą SN, zostało zaopiniowanych negatywnie.

Według ustawy o SN prezydent przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN, zasięga opinii KRS. KRS przekazuje prezydentowi opinię w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez prezydenta o przedstawienie tej opinii. Zgodnie z ustawą, w przypadku nieprzekazania opinii w terminie uznaje się, że KRS wydała opinię pozytywną.