Państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami. Jest to również zadanie samorządu terytorialnego. Działalność kulturalną mogą prowadzić także osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty, których podstawowym celem statutowym nie jest prowadzenie działalności kulturalnej, mogą prowadzić taką działalność w szczególności w formie klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek. Podmioty te mogą również otrzymywać dotacje na realizację zadań państwowych.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP