Przychodnie nie chcą podawać aptekarzom numerów telefonów do pacjentów, którym wydano niewłaściwe leki. RODO tego nie zabrania.
Kolejny absurd, który ma jakoby wynikać z przepisów unijnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). Absurd tym groźniejszy, że może skończyć się tragedią. Pracownicy przychodni czy szpitali, powołując się na nowe przepisy, odmawiają farmaceutom podawania numerów do pacjentów, którym omyłkowo wydano niewłaściwe leki.
– Niestety dociera do mnie coraz więcej takich sygnałów. Nie dość, że taka interpretacja nie ma żadnego oparcia w przepisach, to na dodatek zagraża zdrowiu pacjentów czy nawet życiu. W rzeczywistości zaś RODO nie tylko nie zabrania podawania danych w takich sytuacjach, ale wprost przewiduje odpowiednią podstawę prawną, czyli ochronę żywotnych interesów osoby – twierdzi Aneta Sieradzka, partner zarządzający w Sieradzka & Partners.