26 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja poświęcona rządom prawa. Jej organizatorem jest Centrum Prawa Amerykańskiego. DGP objął wydarzenie patronatem.
Głos zabiorą eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Polski oraz innych państw. Wśród nich będą m.in. Linda Klein, prezydent American Bar Association, prof. Eric J. Segall czy dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Dyskusja dotyczyć będzie rozwoju, definicji i znaczenia państwa prawa, trójpodziału władzy, roli sądów i samorządów lokalnych. Uczestnicy nie zamierzają jednak uciekać od bieżących wydarzeń. Mają bowiem zamiar zastanowić się także nad współczesnym kryzysem państwa prawnego.