Rozmawiamy z Łukaszem Rędziniakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem unowocześnienia sądów i ułatwień dla przedsiębiorców. Resort zamierza wprowadzić do kodeksu spółek handlowych nowy typ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie rejestrowana w 24 godziny za pomocą internetu.
• Mówi się, że w Ministerstwie Sprawiedliwości panuje chaos. Czy to prawda?
- Nie. Prace resortu przebiegają sprawnie. Świadczy choćby o tym podpisanie w zeszłym tygodniu porozumienia do umowy o współpracy prawnej z Białorusią, która umożliwia decentralizację obrotu prawnego. Oznacza to, że sądy obu krajów nie muszą się ze sobą kontaktować za pośrednictwem ministerstw sprawiedliwości, tylko bezpośrednio.
• Od 6 maja asesorzy nie będą mogli orzekać w sądach. Nie uda się mianować na czas wszystkich z 600 oczekujących osób. Czy nie nastąpią zatory w sądach, zatrzymanie toczących się spraw?
- Zatorów być nie powinno. Sporo już asesorów zostało powołanych na sędziów bądź też wnioski o nominacje zostały skierowane do prezydenta. W zeszłym tygodniu wysłałem ponad 150 takich wniosków. Myślę, że do końca maja pojawią się nowe stanowiska sędziowskie. Natomiast Krajowa Rada Sądownictwa przedstawi stosowne kandydatury. Pierwszy raz w historii nastąpiło dwuletnie opóźnienie prezydenta w powoływaniu sędziów. Teraz wprowadzono miesięczny termin na podjęcie decyzji w tej sprawie przez głowę państwa.
• Procedura powoływania jest długa, a zostały dwa miesiące.
- W Polsce jest 8,5 tys. sędziów, więc jeśli powołamy jeszcze 400 asesorów, to nie będzie problemów. Francja, która liczy 20 mln ludności więcej, ma tyle samo sędziów co my. I sobie radzi. Prace sędziów trzeba racjonalizować i unowocześniać. Tym właśnie zajmuję się w resorcie: tworzę elektroniczne wokandy i strony internetowe, obieg dokumentów, wspomaganie rozpraw. Wszystko po to, aby życie sędziów było łatwiejsze.
• Wobec tego, na jakim etapie jest przygotowanie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o elektronicznym postępowaniu nakazowym? Czy ministerstwo zdąży przygotować programy komputerowe potrzebne do wykonania tej ustawy?
- Jesteśmy na etapie wdrażania ustawy. Termin wprowadzenia systemu elektronicznego przypada na 1 stycznia przyszłego roku i nie jest zagrożony. Trwają prace adaptacyjne budynku w Lublinie, gdzie znajdować się będzie sąd dla całego kraju. Wszystkie przetargi mamy już za sobą.
• Czy ministerstwo przygotowało już przepisy o podpisie elektronicznym, którym podpisywać się będzie wnioski o zapłatę należności i akceptacje nakazu dla dłużników?
- Ministerstwo Sprawiedliwości opiniowało projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Projekt powstał jednak w Ministerstwie Gospodarki i liberalizuje obowiązki związane z uzyskaniem tego podpisu. Nowelizacja wymaga jednak skorelowania z kodeksami: postępowania cywilnego i administracyjnego. Nasza ustawa o postępowaniu nakazowym nie wymaga podpisu kwalifikowanego. Wystarczy elektroniczny podpis zwykły. Nie potrzeba do niego posługiwać się kartą chipową.
• Czy jednak adwokaci i radcowie prawni nie powinni mieć takiej karty, choćby ze względu na możliwość komunikowania się z sądami drogą elektroniczną, odbierania i przesyłania pism procesowych?
- Rozmawiałem już pół roku temu z adwokatami i radcami prawnymi na temat legitymacji zawodowej. Radcowie są gotowi do posługiwania się tymi dokumentami, adwokaci się zastanawiają. Generalnie profesjonaliści w obrocie prawnym powinni mieć pewniejsze zabezpieczenie dokumentów. Dotyczy to także notariuszy i komorników.
Notariusze już mają podpisy elektroniczne. Kończymy prace nad ustawą umożliwiającą notariuszom elektroniczne przesłanie aktów notarialnych do sądów. Chcemy testowo uruchomić dla tej grupy zawodowej przede wszystkim przegląd ksiąg wieczystych.• Od września obowiązywać będzie dozór elektroniczny zastępujący karę pozbawienia lub ograniczenia wolności dla skazanych. Czy są już rozporządzenia wykonawcze do ustawy?
- Jedno rozporządzenie wydaliśmy w grudniu 2008 r. Dotyczy ono wysokości kosztów odbywania kary. Chciałbym wydać jeszcze w tym miesiącu rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków technicznych urządzeń potrzebnych do wprowadzenia dozoru w postaci obroży elektronicznej. Trzecie rozporządzenie będzie dotyczyć sposobu wykonywania tego nadzoru i będzie gotowe na początku marca. Akty wykonawcze dotyczące archiwizacji i wykonywania kary są na etapie konsultacji międzyresortowych.
• Czy Ministerstwo Sprawiedliwości ma archiwum elektroniczne?
- Nie. Jak dotąd tylko Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło elektroniczny system obiegu dokumentów. Nasze ministerstwo będzie miało centralny system rejestracji pism wchodzących i wychodzących z resortu. Takie sprawy notuje się w zeszytach. Jest to ważne nawet ze względów politycznych, aby nikt nie posądził ministra, że dokumenty giną lub są niszczone w nieznanych okolicznościach. W zeszłym roku kupiliśmy oprogramowanie i do końca marca wprowadzimy nowy system. Jeśli uda się nam wdrożenie ministerialne, to podobne systemy będziemy wprowadzać w sądach. Pilotażowo elektroniczny obieg dokumentów funkcjonuje w okręgu wrocławskim.
• Czy będą też elektroniczne odpowiedzi na pozwy?
- Jeśli powód się zgodzi, to tak. Nie można elektroniki wprowadzać do sądów bez zgody stron, gdyż tworzyłoby to bariery w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, co jest sprzeczne z konstytucją. Obieg dokumentów powinien odbywać się także na papierze. Dokumenty są skanowane i wprowadzane do komputerowej bazy danych. Dzięki temu jest do nich szybki dostęp, co ułatwia nadzór i kontrolę. Ponadto chciałbym, aby do czerwca był gotowy system umożliwiający spółkom internetowe wysyłanie wniosków i ogłoszeń do Monitora Sądowego.
• Monitor Sądowy już funkcjonuje w wersji elektronicznej.
- Uruchomiliśmy od września 2008 r. sprzedaż kompaktów i plików z informacjami z Monitora. Chcemy też wprowadzić do kodeksu spółek handlowych nowy typ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie rejestrowana w 24 godziny. Powołaliśmy zespół, w skład którego wchodzą m.in. prof. Romanowski, prof. Gołaszyński.
• W jakich sytuacjach istnieje potrzeba zakładania spółki w trybie pilnym?
- W sytuacji gdy istnieje potrzeba zawarcia transakcji, rejestruje się nową spółkę, zwłaszcza wtedy gdy przedsiębiorca zamierza podjąć nową działalność, na nowym obszarze. W Polsce nie można tak jak w krajach anglosaskich kupować zespołu spółek. Według tamtejszego prawodawstwa firmy rejestrują np. 40 spółek i potem je sprzedają na potrzeby rynku. W Polsce rejestracja trwa od trzech do czterech tygodni. Gdy wprowadzimy spółkę 24-godzinną, to będzie można ją zawiązać w internecie w sposób błyskawiczny. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał następnie umowę spółki zamienić na bardziej skomplikowaną czy postanowieniami specjalnymi i wkładami niepieniężnymi, to uda się do notariusza i przekształci ją.
• Czy ten pomysł nie zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego?
- Nie. Widziałem takie spółki 24-godzinne w Portugalii, gdzie prawie 80 procent spółek jest zarejestrowanych w ten sposób. A czas trwania rejestracji wynosi 47 minut. Procedury są przygotowane, a formularze gotowe w internecie, wystarczy je wypełnić. Drugim krajem, w którym funkcjonują szybkie spółki, jest Estonia. Tam na stronach ministerstwa sprawiedliwości jest zawieszona modelowa umowa spółki i można wybrać firmę, liczbę wspólników, rok obrotowy itd. Założenia do polskiej ustawy powinny być gotowe na początku marca.
• ŁUKASZ RĘDZINIAK
adwokat, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za systemy informatyczne wymiaru sprawiedliwości
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP