Rozmawiamy z KRZYSZTOFEM KWIATKOWSKIM - Ministerstwo Sprawiedliwości będzie tworzyć w każdym województwie stałe centra pomocy poszkodowanym przestępstwem. Od niedzieli rusza Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
• Na jaką pomoc osoby poszkodowane mogą liczyć w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw?
- Pomoc ofiarom przestępstw musimy nieść cały rok. W przyszłym tygodniu zostanie natomiast podjętych wiele różnorodnych, niestandardowych przedsięwzięć. Pragniemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi we wszystkich sądach, budynkach prokuratur oraz innych jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości prowadzić kampanię informacyjną. Udzielane będą także informacje o tym, w jakim zakresie mogą spodziewać się pomocy psychologa oraz pomocy materialnej. Oczywiście psychologowie nie biorą bezpośredniego udziału w naszej akcji.
• Jakie jeszcze działania podejmuje ministerstwo, aby pomóc osobom poszkodowanym przestępstwem?
- Kampania informacyjna będzie połączona z uruchomieniem strony internetowej dla pokrzywdzonych pod adresem www.pokrzywdzeni.gov.pl. Polskie statystyki w tym zakresie są niezwykle smutne. Ofiary przestępstw bardzo mało wiedzą o swoich prawach, a jeszcze rzadziej korzystają z profesjonalnej pomocy.
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje utworzenie centrów pomocy ofiarom przestępstw. Na jakiej zasadzie będą one działać?
- Jest to projekt realizowany z funduszy europejskich. Centra pomocy poszkodowanym zostaną uruchomione w każdym województwie. Podpisaliśmy już 12 umów z organizacjami społecznymi, kolejnych czterech partnerów w pozostałych województwach zostanie wyłonionych w najbliższym czasie. Centra chcemy prowadzić z udziałem takich organizacji pozarządowych, które już niosą pomoc ofiarom przestępstw. Jest to milowy krok, ponieważ już teraz tworzymy strukturę.
• Czy te wszystkie akcje to nie jest próba łatania dziury, jaką jest brak ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych?
- Ta ustawa jest w trakcie prac w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że w nieodległym terminie rozpoczną się uzgodnienia międzyresortowe. Jest to ostatni krok przed przedstawieniem projektu ustawy parlamentowi. Zdaję sobie sprawę, że polskie statystyki zarówno w zakresie pomocy ofiarom przestępstw, jak i w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom niezamożnym są niepokojące. Polacy ze wszystkich narodów Unii Europejskiej są tym narodem, który jest jednym z najrzadziej korzystających z pomocy fachowych prawników.
• KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
wiceminister sprawiedliwości, senator VII kadencji. W Senacie przewodniczył Komisji Ustawodawczej