Organizatorzy publicznych przetargów i startujące w nich firmy mają nowe obowiązki wynikające z RODO – zwraca uwagę Urząd Zamówień Publicznych.Zamawiający muszą m.in. spełnić obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osób, które pojawiają się w przetargach. Chodzi o wskazanie informacji, kto przetwarza, w jakim celu, jak długo będzie to robił. Warto je wpisać już do ogłoszenia o zamówieniu czy specyfikacji.
To samo dotyczy też wykonawców, którzy będą przekazywać dane osób trzecich (np. podwykonawców). Oni również muszą wypełnić obowiązki informacyjne. Szczególnej ochronie należy zaś poddać informacje o karalności, np. członków zarządów. UZP uważa, że mogą one być udostępniane przez zamawiających, ale wyłącznie wykonawcom uczestniczącym w przetargach.
Więcej informacji, w tym również przykładowe klauzule, można znaleźć na stronie internetowej www.uzp.gov.pl