Po wejściu w życie nowych przepisów skarga nadzwyczajna będzie mogła być wnoszona nie – jak jest to obecnie – przez osiem podmiotów, a jedynie przez dwa – prokuratora generalnego oraz rzecznika praw obywatelskich. Jeżeli zaś chodzi o asesorów to będzie ich powoływał nie minister sprawiedliwości, a prezydent. Co więcej, ustawodawca wprowadza zasadę, że prezydent będzie miał obowiązek zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa przy wyrażaniu zgody na dalsze orzekanie przez sędziego Sądu Najwyższego, który osiągnął już wiek przejścia w stan spoczynku. Zmianę skrytykowała I prezes SN, wskazując m.in., że obecny skład rady został ukształtowany w sposób sprzeczny z konstytucją, co uczyniło go „szczególnie podatnym na wpływy polityczne”. 

Etap legislacyjny

Ustawa skierowana do Senatu