Do 24 maja organizacje społeczne oraz grupy co najmniej 100 obywateli mogą zgłaszać do Senatu swoich kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do obsadzenia jest 36 stanowisk. Kadencja przyszłych ławników potrwa do końca 2021 r.

Chętni muszą mieć przynajmniej średnie wykształcenie i mieścić się w przedziale wiekowym 40–60 lat. Jednym z wymogów jest też m.in. przedstawienie informacji o czystej kartotece z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia. Z rekrutacji z góry wykluczone są osoby, które są bądź w przeszłości były pozbawione władzy rodzicielskiej, a także którym wynikające z niej prawa ograniczono lub zawieszono (kandydat musi złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie). Chętni do zasiadania w składzie orzekającym SN mają też obowiązek wypełnić szczegółową kartę zgłoszenia i odpowiedzieć m.in. na pytanie o współpracę ze służbami PRL.

Zgłoszone zgodnie z wymogami kandydatury zostaną zbadane przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji, która przedstawi listę swoich typów. Marszałek Senatu zwróci się też do komendanta głównego policji o jego opinię na temat zainteresowanych. Termin na wybór przez izbę wyższą ławników SN upływa 3 lipca 2018 r.