Chętni muszą mieć przynajmniej średnie wykształcenie i mieścić się w przedziale wiekowym 40–60 lat. Jednym z wymogów jest też m.in. przedstawienie informacji o czystej kartotece z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia. Z rekrutacji z góry wykluczone są osoby, które są bądź w przeszłości były pozbawione władzy rodzicielskiej, a także którym wynikające z niej prawa ograniczono lub zawieszono (kandydat musi złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie). Chętni do zasiadania w składzie orzekającym SN mają też obowiązek wypełnić szczegółową kartę zgłoszenia i odpowiedzieć m.in. na pytanie o współpracę ze służbami PRL.

Zgłoszone zgodnie z wymogami kandydatury zostaną zbadane przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji, która przedstawi listę swoich typów. Marszałek Senatu zwróci się też do komendanta głównego policji o jego opinię na temat zainteresowanych. Termin na wybór przez izbę wyższą ławników SN upływa 3 lipca 2018 r.