Dr Agnieszka Sztoldman, adwokat, 7 maja 2018 r. dołącza do zespołu kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.

W SMM Legal razem z prof. Rafałem Sikorskim będzie współkierować ponad dziesięcioosobową praktyką własności intelektualnej i konkurencji.

Mec. Agnieszka Sztoldman jest prawnikiem procesowym z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów oraz doradztwie z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i prawa gospodarczego. Od 2011 r. wspiera klientów wiodących kancelarii polskich oraz międzynarodowych w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest specjalistką we własności intelektualnej i w kwestiach regulacyjnych w sektorze farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Doradza też w zagadnieniach związanych z reklamą produktów leczniczych oraz suplementów diety, obrotem produktami leczniczymi, refundacją oraz produktami granicznymi. Jej doświadczenie obejmuje pracę z klientami z branż: farmaceutycznej, chemicznej, TMT, FMCG, retail oraz energetycznej.

Dr Agnieszka Sztoldman jest autorką ponad 50 publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego w tym pierwszej w Europie monografii w całości analizującej wyjątek Bolara w prawie patentowym. Jest absolwentką prawa oraz doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego (styczeń 2017 r.). Wykłada prawo własności intelektualnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

Dr hab. Rafał Sikorski LL.M., prof. UAM, adwokat, Senior Partner kierujący Departamentem własności intelektualnej SMM Legal: „Agnieszka Sztoldman od kilku lat łączy z sukcesami praktykę i działalność naukową. Zajmuje się prawem patentowym na wysokim poziomie i jest świetną cywilistką.”

Partner Zarządzający SMM Legal, adwokat Przemysław Maciak: „Cieszymy się z pozyskania tak wartościowego i znanego na rynku prawnika. Transfer pani Mecenas Sztoldman z jednej z największych światowych kancelarii jest w naszym odczuciu żywym dowodem na to że hasło SMM Legal „Najlepsi pracują dla nas ponieważ my pracujemy dla najlepszych” nie jest tylko sloganem marketingowym.”