Nie ma już żadnych przeszkód proceduralnych, by wkrótce wyznaczyć termin rozprawy Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o IPN - powiedziała prezes TK Julia Przyłębska. Pytana, czy termin ten będzie można poznać po długim weekendzie majowym, odpowiedziała, że być może tak będzie.

Przyłębska zapytana w piątek w radiowej Jedynce, kiedy możemy się spodziewać decyzji TK ws. nowelizacji ustawy o IPN, odpowiedziała: "Jeśli chodzi o termin konkretny, to jeszcze w dniu dzisiejszym nie mogę powiedzieć".

"Natomiast spotykamy się na naradach, przygotowujemy się do wyznaczenia terminu rozprawy, posiedzenia" - dodała prezes TK. Jak poinformowała, w sprawie nowelizacji ustawy o IPN odbyło się już kilka narad, a "uczestnicy postępowania przedstawili swoje stanowiska".

"Nie ma już żadnych przeszkód proceduralnych, żeby wkrótce wyznaczyć termin. Tak, że myślę, że wkrótce będzie wyznaczony" - dodała Przyłębska.

Zapytana, czy możemy poznać termin tej rozprawy po długim weekendzie majowym, prezes TK odparła: "Być może tak będzie".

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do TK. Wniosek prezydenta wpłynął do TK 14 lutego. Nowelizacja weszła w życie 1 marca.

Nowela ustawy o IPN zakłada m.in., że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni.

Nowela ustawy o IPN wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela i USA.

Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy noweli ustawy o IPN nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz kwestię tzw. określoności przepisów prawa.