Większość z nas cieszy się z nadchodzących przepisów RODO. Unijne rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych zacznie być stosowane już 25 maja.
Aż 89 proc. przebadanych za bardzo istotne lub istotne uznała, że będzie mogła żądać usunięcia swych danych oraz zażądać, by zaprzestano ich przetwarzania – wynika z przygotowanego przez KPMG raportu „Zarządzanie doświadczeniami klienta (CX) w erze RODO – jak Polacy dbają o ochronę informacji o sobie?”. Z jednej strony może to świadczyć o tym, że przywiązują dużą wagę do ochrony swej prywatności, z drugiej jednak, że nie do końca orientują się w swych prawach. Obowiązująca w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) również pozwala żądać usunięcia danych i wycofać zgodę na ich przetwarzania, dlatego RODO nie oznacza tu zbyt dużej rewolucji. Z kolei rzeczywista nowość, czyli prawo do przenoszenia danych między administratorami, została przez przebadanych uznana za najmniej istotną.
Na niezbyt dużą świadomość Polaków wskazuje też odpowiedź na inne pytanie. Tylko 30 proc. respondentów uważa, że wyraziło zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych dostawcom usług cyfrowych, takim jak Google czy Facebook. – Wynik ten może być zaniżony – użytkownicy nie zawsze są świadomi, że w pewnym momencie korzystania z usług udzielili już takiej zgody – mówi Andrzej Musiał, menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.
Swego rodzaju konserwatyzm można też dostrzec przy ocenie, jakie dane powinny być najbardziej chronione. – Niezależnie od wieku dane urzędowe, finansowe i o stanie zdrowia są najczęściej wskazywane przez Polaków jako poufne. Pomimo że dane takie jak lokalizacja (42 proc. wskazań), aktywność online, w tym przeglądane strony internetowe, aktywność w portalach społecznościowych itd. (47 proc. wskazań) czy aktywność zakupowa (26 proc. wskazań) mogą dostarczać wielu informacji o konkretnej osobie i umożliwiają profilowanie, są uznawane jako poufne przez mniejszość Polaków – zauważa Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.