- Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy modernizacyjnej dla jednostek prokuratury, w którym zapisano propozycję zwiększenia wynagrodzeń urzędników i innych pracowników o kwotę 1000 zł rozłożoną na trzy lata – informuje w odpowiedzi na interpelacje zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

Średnie wynagrodzenie w prokuraturach rejonowych to 1900 zł.

Najsłabiej wynagradzani są pracownicy Prokuratury Rejonowej w Łodzi: 85 proc. osób zarabia tam do 3000 zł. Tylko nieco lepiej jest we Wrocławiu (82 proc.) i Gdańsku (80 proc.). W najlepszej sytuacji są pracownicy Prokuratury Rejonowej w Warszawie. Tu 71 proc. osób zarabia do 3000 zł, 16 proc. w przedziale 3001–3500 zł, 11 proc. w przedziale 3501–4000 zł i 4 proc. powyżej te sumy. Tylko w prokuraturze w Poznaniu są pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie powyżej 4500 zł. Tylko w trzech (Kraków, Poznań i Warszawa) ktoś zarabia w przedziale 4001–4500 zł. Słowo „ktoś” jest na miejscu, ponieważ są to odsetki na poziomie 1 proc. (z wyjątkiem Warszawy). Również we wszystkich prokuraturach, poza stołeczną, w przedziale 3000–3500 zł zarabia mniej niż 10 proc. pracowników.

Są to realne płace pracowników, które składają się z zamrożonej od 2008 r. podstawy (2 tys. zł) i dodatków za wysługę lat. Jak wyliczają członkowie związku zawodowego, inflacja w tym czasie wyniosła 20 proc. Chcąc tylko wyrównać wartość nabywczą pensji z tymi sprzed 10 lat, pracownicy powinni otrzymać nieco ponad 870 zł podwyżki. Gdyby chcieć utrzymać jeszcze równy stosunek do średniego wynagrodzenia, to podwyżka powinna wynieść 1100 zł. Wartość ich pracy w porównaniu do wynagrodzenia minimalnego spadła ze 177 proc. w 2008 r. do 100 proc. w 2017 r., a w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem – z 59,5 proc. do 44,71 proc.

Co robi MS

Na początku 2018 roku 708 pracowników prokuratur (czyli około 10 proc.) zarabiało poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na ten rok. W odpowiedzi na ten problem, 27 lutego MS zmieniło rozporządzenie, w którym zmieniło dolną granicę wynagrodzeń. - Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. nie przewidywał waloryzacji wynagrodzeń pracowników. Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy, na etapie prac sejmowych nad ustawą budżetową na 2018 r., podjęli starania o przesunięcie środków do budżetu części 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury z przeznaczeniem między innymi na 2% wzrost wynagrodzeń urzędników i innych pracowników prokuratury. Komisja Finansów Publicznych, która na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2017 roku rozpatrzyła rządowy projekt ustawy budżetowej na 2018 rok, pozytywnie przegłosowała tę poprawkę - informuje w odpowiedzi na interpelacje zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.