Sejm zajmie się na obecnym posiedzeniu projektami ustaw dotyczącymi ustroju sądów powszechnych, SN oraz TK - zdecydowali w głosowaniu posłowie. Sejm nie zgodził się na odroczenie obrad do 8 maja, czego chciała PO oceniając, że PiS wprowadza chaos w debacie nad projektami ustaw sądowych.

Za wnioskiem o odroczenie posiedzenia głosowało 157 posłów, przeciw było 251 a trzech wstrzymało się od głosu.

Posłowie zdecydowali w głosowaniu, że na bieżącym posiedzeniu odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Do debaty nad tym punktem posłowie przystąpili po porannych głosowaniach.

Posłowie zajmą się też sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o projekcie nowelizacji ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm ma debatować także nad sprawozdaniem komisji dot. projektu nowelizacji ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie sędziów TK autorstwa PiS.

Nowela zakłada, że prezes TK zarządza ogłoszenie nieopublikowanych wyroków TK w terminie siedmiu dni od wejścia w życie nowelizacji. Nowelizacja odnosi się do publikacji dotychczas nieopublikowanych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r.