Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

  • w Gdańsku – egzamin zdało 43 spośród 57 zdających, tj. około 75%,
  • w Katowicach – egzamin zdało 32 spośród 38 zdających, tj. około 89%,
  • w Krakowie – egzamin zdało 48 spośród 56 zdających, tj. około 86%,
  • w Łodzi – egzamin zdało 45 spośród 67 zdających, tj. około 67%,
  • w Poznaniu – egzamin zdało 30 spośród 41 zdających, tj. około 73%,
  • w Warszawie – egzamin zdało 62 spośród 80 zdających, tj. około 77,5%,
  • we Wrocławiu – egzamin zdało 31 spośród 34 zdających, tj. około 91%.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego.