Każda osoba informująca o nieprawidłowościach w firmie, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia i sektora, w którym pracuje, powinna być objęta ochroną prawną – uważają organizacje społeczne.

- Osoby, które reagują na nadużycia w miejscu pracy, nie mają w Polsce właściwej ochrony – uważa Fundacja im. Stefana Batorego.

W jej ocenie, nie zapewnią jej także zaproponowane przez rząd, w ramach projektu ustawy o jawności życia publicznego, rozwiązania. Dlatego we współpracy z Forum Związków Zawodowych, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Instytutem Spraw Publicznych przedstawiła dziś obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów.
– Chcemy otworzyć debatę nad tą propozycją. Może ona zastąpić propozycję rządu – mówi Grzegorz Makowski, dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego.