Specustawa mieszkaniowa ma zacząć działać już w połowie tego roku. Nie jest jednak wykluczone, że jej obowiązywanie będzie ograniczone czasowo – taką deklarację złożył w poniedziałek po południu na spotkaniu konsultacyjnym wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.
Wraz z planem ekspresowego przeforsowania nowej specustawy mieszkaniowej pojawiły się też znaki zapytania dotyczące przyszłości trzech kolejnych projektów żywo interesujących branżę nieruchomościową. Najważniejszy z nich to nowy kodeks urbanistyczno-budowalny. Podobnie jak ustawa uwłaszczeniowa także ten dokument przeszedł już pewne perturbacje. Po licznych poprawkach druga wersja projektu została przedstawiona pod koniec listopada ubiegłego roku, ale przez rekonstrukcję rządu odłożono ją na półkę. Wiceminister rozwoju przyznał, że kodeks czekają kolejne modyfikacje w związku pracami nad specustawą mieszkaniową. – Pracujemy nad tym projektem od kilku tygodni – powiedział Soboń, deklarując, że będzie on gotowy do końca 2018 r.
Ostatecznie porzucono zaś prace nad projektem o uproszczeniu procesu inwestycyjno-budowlanego, który zakładał spore zmiany w procedurach wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niektóre wątki z projektu finalnie znajdą się w specustawie i kodeksie budowlano-urbanistycznym. Trzecia kluczowa inicjatywa poprzedniej ekipy zajmującej się regulacjami nieruchomościowymi – ustawa o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego – zostanie jeszcze przepracowana i przedstawiona w nowej formule.
Reklama
Wiceszef resortu potwierdził, że niedługo przedstawi nowe propozycje regulacji, które umożliwią mieszkańcom przejmowanie na własność nieruchomości będących wcześniej w użytkowaniu wieczystym, a także rozwiązania w sprawie dopłat dla czynszów dla najemców lokali w ramach programu Mieszkanie Plus. Pierwszy, oprotestowany przez samorządy i deweloperów projekt ustawy uwłaszczeniowej został przygotowany przez poprzedników wiceministra Sobonia w resorcie infrastruktury i budownictwa. Po paru liftingach i zmianach terminów wejścia w życie ostatecznie prace nad ustawą zamrożono w połowie ubiegłego roku.