Jest szansa, aby obywatele mogli sprawdzać za pośrednictwem internetowej przeglądarki wyniki losowego przydziału spraw sędziom.
O tym, że taka przeglądarka ma powstać, pisaliśmy w lutym. Informowaliśmy, że będą z niej korzystać tylko pracownicy sądów. Po publikacji DGP jedna z posłanek podniosła ten problem w interpelacji. A Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, odpowiadając, zapewnił, że kwestia udostępnienia przeglądarki obywatelom „zostanie przeanalizowana pod kątem uwarunkowań prawnych i technicznych do jej realizacji oraz ewentualnego wdrożenia”.